Aso nedir?

Streptokok adlı bakterinin yol açtığı  enfek­siyonunun ardından Anti Streptolizin O  üre­timi meydana gelir.Anti Streptolizin O kısaca ASO olarak adlandırılır.Hastalığın başlangıcından 2-5 hafta sonra, yani klinik belirtiler kayboldu­ğunda,ASO üretimi  en yüksek düzeye ulaşır. Bu ne­denle antistreptolizin-0 titresi, boğaz il­tihabının akut evresinde değil, İyileşme döneminde yapılmalıdır. Kanda yüksek oranda ve sürekli antistreptolizin-0 bulunması streptokokların yol açtığı ve  uzun süredir yerleşmiş olan bir enfeksiyonu  gösterir.Kabul edilebilir antistreptolizin-O titrasyonu 200 ünitenin altındadır; daha yüksek değerler bulunursa, 3-4 hafta sonra yeni bir kontrol yapılmalıdır.

Streptokok enfek­siyonunun ardından antistreptolizin üre­timi, hastalığın başlangıcından 2-5 hafta sonra, yani klinik belirtiler kayboldu­ğunda en yüksek düzeye ulaşır. Bu ne­denle antistreptolizin-0 titrajı boğaz il­tihabının akut evresinde değil, İyileşme döneminde yapılmalıdır. Kanda yüksek oranda ve sürekli antistreptolizin-0 bu­lunması, uzun süredir yerleşmiş olan bir streptokok enfeksiyonunu gösterir.
Antistreptolizin-0 miktarının sap­tanması çok basit bir işlemdir ve tüm tahlil laboratuvarlaraıda uygulanır. Ama klinik yorumu çoğu zaman doğru yapılmaz ve tedavi hatalı yönlendirile­bilir.

Doğrudan teşhis değeri sadece aşağıdaki durumlarda vardır:
Kızıl.
Erizipel.
Streptokoksik faranjit veya tonsillit.
Dolaylı teşhis değeri aşağıdaki durumlarda vardır:
Romatizmal Ateş.
Glomerülonefrit.

Antikor enfeksiyondan yaklaşık 2 hafta sonra oluşur; titre 4-6 haftada yükselir ve aylarca yüksek kalabilir. Ağır streptekok enfeksiyonlarında bile hastaların yalnızca %70-80'inde ASO titrasyonu yükselmiş olarak bulunur.

--Reklam--